Základní informace o společnosti

Společnost INFRAM a.s. vznikla v srpnu roku 1996. Nabízí mnohostranné profesionální služby související s přípravou a zajištěním realizace prací doprovázejících stavební investiční činnost.

INFRAM a.s. disponuje týmem erudovaných specialistů, využívajících výpočetní techniku se špičkovým profesionálním programovým vybavením:

  • zaměstnává autorizované inženýry a techniky dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, technologická zařízení staveb, geotechnika, zkoušení a diagnostika staveb, mosty a inženýrské konstrukce.
  • vybraní pracovníci pravidelně absolvují kurzy a skládají na ČVUT závěrečné zkoušky v oborech
  • provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí
  • vady a poruchy betonových konstrukcí
  • specialisté mají doklad o odborné zkoušce pro vedoucího prací na dopravní cestě dle předpisu ČD Ok 2/2 vč. oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti
  • vybraní pracovníci mají oprávnění k výkonu stavebního dozoru, vydaného MD ČR
  • vlastní licence a má vyškoleny pracovníky pro využívání rozpočtového a kalkulačního software ASPE

Výpis z obchodního rejstříku k nahlédnutí zde.