D55 5508 Staré Město - Moravský Písek

INFRAM a.s.

Technical Supervision
doba realizace: 08/2021 – 12/2024

D55 5508 Staré Město - Moravský Písek

Site description:

Úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici D55. Stávající dvoupruhové uspořádání přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

The company with its registered office at Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, section B, folder 4235,
ID Number: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.