About company

INFRAM a.s.

Jsme firma s historií od roku 1996, splňující ty nejnáročnější požadavky na kvalitu.

Základní informace o společnosti

INFRAM a.s.

INFRAM a.s. was established in 1996 as an engineering and consulting company. Today, the company offers versatile professional services related to the preparation and implementation of constructions. INFRAM a.s. has a team of erudite specialists using computer technology with top professional software.

  • employs authorized engineers and technicians according to Act No. 360/1992 Coll. for the fields of land, transport and water management constructions, technological equipment of constructions, geotechnics, testing and diagnostics of constructions, bridges and engineering constructions.
  • selected employees regularly take courses and pass final exams in the fields at CTU
  • implementation and control of remediation of concrete structures
  • defects and failures of concrete structures
  • specialists have a certificate of professional examination for the supervisor of work on the traffic route according to the regulation of ČD Ok 2/2 incl. authorization to operate on and near electrical equipment
  • selected workers are authorized to perform construction supervision, issued by the Ministry of Transport of the Czech Republic
  • owns licenses and has trained staff for the use of ASPE budget and calculation software

Valná hromada společnosti

INFRAM a.s.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a
výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů.

Obory působnosti společnosti

INFRAM a.s.

Poskytujeme inženýrskou činnost pro investory, project management pro zhotovitele staveb, projektovou a konzultační činnost, školící a vydavatelskou činnost. Dále dokážeme zajistit i provádění staveb a udržovacích prací na nich a také obstarání, koordinaci a technickou pomoc při aplikaci nových technologií a progresivních výrobků ve stavebnictví.

S námi jste vždy na špičce v oboru

 

Engineering activities

More info

Project Management activities

More info

Constructions' execution

More info

Technical Supervision

More info

Research & Development

More info

Training
activities

More info

Company's Certificates

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. má zaveden a udržován systém managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001, certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001. Systém managementu kvality je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí. INFRAM a.s. má rovněž zaveden a udržován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001

Členství ve sdruženích a asociacích

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. je aktivním členem několika významných sdružení a celkově se zajímá o dění
v oboru a aplikaci nejnovějších technologií. Jsme firma s tradicí, která hledí do budoucnosti.

Společnost INFRAM a.s. je aktivním členem následujících sdružení:

 

The company with its registered office at Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, section B, folder 4235,
ID Number: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.