About company

INFRAM a.s.

We are a company with its tracable history since 1996, meeting the most demanding quality requirements.

Basic information about the company

INFRAM a.s.

INFRAM a.s. was established in 1996 as an engineering and consulting company. Today, the company offers versatile professional services related to the preparation and implementation of constructions. INFRAM a.s. has a team of erudite specialists using computer technology with top professional software.

 • zaměstnává autorizované inženýry a techniky dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, technologická zařízení staveb, geotechnika, zkoušení a diagnostika staveb, mosty a inženýrské konstrukce
 • podporuje vzdělávání svých zaměstnanců (kurzy, školení, semináře a jiné vzdělávací programy) díky nimž jsou držiteli:
  • oprávnění k výkonu stavebního dozoru, vydaného MD ČR (stupeň I., II., III.)
  • oprávnění k výkonu koordinátora BOZP
  • dokladu o odborné zkoušce pro vedoucího prací na dopravní cestě dle předpisu ČD Ok 2/2 vč. oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti
  • certifikátu v oboru protikorozní ochrany
  • certifikátu evropský svářečský inženýr (EWE) a mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
  • osvědčení k výkonu běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací
 • owns licenses and has trained staff for the use of ASPE budget and calculation software
 • je členem sdružení a asociací např. CACE, ČBS, SSBK, ČSS, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a jiné
 • úzce spolupracuje na výzkumných projektech s ČVUT a VUT Brno Fakulta stavební

General Meeting of the company

INFRAM a.s.

Publication of a decision to convert registered paper shares under a name into book - entry shares and appeal to shareholders for submitting shares and for publishing the property accounts.

Company's fields of expertise

INFRAM a.s.

We provide engineering activities for investors, project management for construction contractors, project and consulting activities, training and publishing activities. We can also provide construction and maintenance work on them, as well as procurement, coordination and technical assistance in the application of new technologies and progressive products in construction.

With us, you are always on the top of the industry

 

Engineering activities

More info

Project Management activities

More info

Constructions' execution

More info

Technical Supervision

More info

Research & Development

More info

Training
activities

More info

Company's Certificates

INFRAM a.s.

INFRAM a.s. has implemented and maintained a Quality Management System according to the requirement following the CZ standard ČSN EN ISO 9001, a certificate of the Occupational Health and Safety Management System by the requirements of the CZ standard ČSN ISO 45001. The Quality Management System has been implemented in all crucial activities the company deals with, i.e. in: preparation, procurement of execution, project management works and engineering activities, exploratory works in the field of civil engineering, road infrastructure, railways, engineering, water management, ecological constructions and repair and reiforcement of concrete structures. INFRAM a.s. has also implemented and maintained an Environmental Management System following the CZ standard ČSN EN ISO 14001.

Membership in associations

INFRAM a.s.

INFRAM a.s. is an active member of several important associations and is generally interested in what is happening in the field and application of the latest technologies. We are a company with tradition that is heading for the future.

INFRAM a.s. is an active member of the following associations:

 

The company with its registered office at Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, section B, folder 4235,
ID Number: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.