About company

INFRAM a.s.

We are a company with its tracable history since 1996, meeting the most demanding quality requirements.

Basic information about the company

INFRAM a.s.

INFRAM a.s. was established in 1996 as an engineering and consulting company. Today, the company offers versatile professional services related to the preparation and implementation of constructions. INFRAM a.s. has a team of erudite specialists using computer technology with top professional software.

 • zaměstnává autorizované inženýry a techniky dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, technologická zařízení staveb, geotechnika, zkoušení a diagnostika staveb, mosty a inženýrské konstrukce
 • podporuje vzdělávání svých zaměstnanců (kurzy, školení, semináře a jiné vzdělávací programy) díky nimž jsou držiteli:
  • oprávnění k výkonu stavebního dozoru, vydaného MD ČR (stupeň I., II., III.)
  • oprávnění k výkonu koordinátora BOZP
  • dokladu o odborné zkoušce pro vedoucího prací na dopravní cestě dle předpisu ČD Ok 2/2 vč. oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti
  • certifikátu v oboru protikorozní ochrany
  • certifikátu evropský svářečský inženýr (EWE) a mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
  • osvědčení k výkonu běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací
 • owns licenses and has trained staff for the use of ASPE budget and calculation software
 • je členem sdružení a asociací např. CACE, ČBS, ČSS, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a jiné
 • úzce spolupracuje na výzkumných projektech s ČVUT a VUT Brno Fakulta stavební

General Meeting of the company

INFRAM a.s.

Publication of a decision to convert registered paper shares under a name into book - entry shares and appeal to shareholders for submitting shares and for publishing the property accounts.

Company's fields of expertise

INFRAM a.s.

We provide engineering activities for investors, project management for construction contractors, project and consulting activities, training and publishing activities. We can also provide construction and maintenance work on them, as well as procurement, coordination and technical assistance in the application of new technologies and progressive products in construction.

With us, you are always on the top of the industry

 

Engineering activities

More info

Project Management activities

More info

Constructions' execution

More info

Technical Supervision

More info

Research & Development

More info

Training
activities

More info

Company's Certificates

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. je dlouholetým držitelem certifikace systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního  managementu dle ČSN EN ISO 14001  a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001. Integrovaný systém managementu je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí.

Membership in associations

INFRAM a.s.

INFRAM a.s. is an active member of several important associations and is generally interested in what is happening in the field and application of the latest technologies. We are a company with tradition that is heading for the future.

INFRAM a.s. is an active member of the following associations:

 

The company with its registered office at Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, section B, folder 4235,
ID Number: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.