O společnosti

INFRAM a.s.

Jsme firma s historií od roku 1996, splňující ty nejnáročnější požadavky na kvalitu.

Základní informace o společnosti

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. vznikla v roce 1996 jako inženýrská a konzultační firma. Společnost dnes nabízí mnohostranné profesionální služby související s přípravou a zajištěním realizace staveb. INFRAM a.s. disponuje týmem erudovaných specialistů, využívajících výpočetní techniku se špičkovým profesionálním programovým vybavením.

 • zaměstnává autorizované inženýry a techniky dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, technologická zařízení staveb, geotechnika, zkoušení a diagnostika staveb, mosty a inženýrské konstrukce
 • podporuje vzdělávání svých zaměstnanců (kurzy, školení, semináře a jiné vzdělávací programy) díky nimž jsou držiteli:
  • oprávnění k výkonu stavebního dozoru, vydaného MD ČR (stupeň I., II., III.)
  • oprávnění k výkonu koordinátora BOZP
  • dokladu o odborné zkoušce pro vedoucího prací na dopravní cestě dle předpisu ČD Ok 2/2 vč. oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti
  • certifikátu v oboru protikorozní ochrany
  • certifikátu evropský svářečský inženýr (EWE) a mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
  • osvědčení k výkonu běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací
 • vlastní licence a má vyškoleny pracovníky pro využívání rozpočtového a kalkulačního software ASPE
 • je členem sdružení a asociací např. CACE, ČBS, ČSS, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a jiné
 • úzce spolupracuje na výzkumných projektech s ČVUT a VUT Brno Fakulta stavební

Valná hromada společnosti

INFRAM a.s.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a
výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů.

Obory působnosti společnosti

INFRAM a.s.

Poskytujeme inženýrskou činnost pro investory, project management pro zhotovitele staveb, projektovou a konzultační činnost, školící a vydavatelskou činnost. Dále dokážeme zajistit i provádění staveb a udržovacích prací na nich a také obstarání, koordinaci a technickou pomoc při aplikaci nových technologií a progresivních výrobků ve stavebnictví.

S námi jste vždy na špičce v oboru

 

Inženýrská činnost

Více info

Projektová činnost

Více info

Provádění staveb

Více info

Technický dozor

Více info

Výzkum a vývoj

Více info

Školící
činnost

Více info

Certifikace společnosti

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. je dlouholetým držitelem certifikace systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního  managementu dle ČSN EN ISO 14001  a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001. Integrovaný systém managementu je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí.

Členství ve sdruženích a asociacích

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. je aktivním členem několika významných sdružení a celkově se zajímá o dění
v oboru a aplikaci nejnovějších technologií. Jsme firma s tradicí, která hledí do budoucnosti.

Společnost INFRAM a.s. je aktivním členem následujících sdružení:

 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.