O společnosti

INFRAM a.s.

Jsme firma s historií od roku 1996, splňující ty nejnáročnější požadavky na kvalitu.

Základní informace o společnosti

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. vznikla v roce 1996 jako inženýrská a konzultační firma. Společnost dnes nabízí mnohostranné profesionální služby související s přípravou a zajištěním realizace staveb. INFRAM a.s. disponuje týmem erudovaných specialistů, využívajících výpočetní techniku se špičkovým profesionálním programovým vybavením.

  • zaměstnává autorizované inženýry a techniky dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obory pozemní, dopravní a vodohospodářské stavby, technologická zařízení staveb, geotechnika, zkoušení a diagnostika staveb, mosty a inženýrské konstrukce.
  • vybraní pracovníci pravidelně absolvují kurzy a skládají na ČVUT závěrečné zkoušky v oborech
  • provádění a kontrola sanací betonových konstrukcí
  • vady a poruchy betonových konstrukcí
  • specialisté mají doklad o odborné zkoušce pro vedoucího prací na dopravní cestě dle předpisu ČD Ok 2/2 vč. oprávnění k činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti
  • vybraní pracovníci mají oprávnění k výkonu stavebního dozoru, vydaného MD ČR
  • vlastní licence a má vyškoleny pracovníky pro využívání rozpočtového a kalkulačního software ASPE

Valná hromada společnosti

INFRAM a.s.

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a
výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů.

Obory působnosti společnosti

INFRAM a.s.

Poskytujeme inženýrskou činnost pro investory, project management pro zhotovitele staveb, projektovou a konzultační činnost, školící a vydavatelskou činnost. Dále dokážeme zajistit i provádění staveb a udržovacích prací na nich a také obstarání, koordinaci a technickou pomoc při aplikaci nových technologií a progresivních výrobků ve stavebnictví.

S námi jste vždy na špičce v oboru

 

Inženýrská činnost

Více info

Projektová činnost

Více info

Provádění staveb

Více info

Technický dozor

Více info

Výzkum a vývoj

Více info

Školící
činnost

Více info

Certifikace společnosti

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. má zaveden a udržován systém managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001, certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001. Systém managementu kvality je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí. INFRAM a.s. má rovněž zaveden a udržován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001

Členství ve sdruženích a asociacích

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. je aktivním členem několika významných sdružení a celkově se zajímá o dění
v oboru a aplikaci nejnovějších technologií. Jsme firma s tradicí, která hledí do budoucnosti.

Společnost INFRAM a.s. je aktivním členem následujících sdružení:

 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.