I/44 Vlachov - Rájec

Inženýrská činnost a kompletace dokumentace k zajištění žádostí o stavební povolení pro stavbu 

Výstavba komplexu Moravia Thermal

Výkon TDI a Koordinátora BOZP při výstavbě souboru staveb.

 

Y-pražce na trati Rybník – Lipno

Dodávka ocelových pražců tvaru Y pro železniční trať Rybník - Lipno

Zámecká jízdárna v Lednici

Výkon TDI a Koordinátora BOZP při přestavbě barokní jízdárny 

Přejezdové konstrukce BODAN

Rekonstrukce přejezdu na trati Ústí nad Labem - Cheb v km 144,617

D8, Lovosice – Řehlovice

Technický dozor investora