Dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř

INFRAM a.s.

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 – 12/2021

Dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř

Popis stavby:

Stavba řeší pokračování dálnice D11 od Hradce Králové severním směrem na Polsko. Spolu s předcházejícím úsekem D11 1106 Hradec Králové – Smiřice stavba odvede veškerou zbytnou dopravu ze stávající silnice I/33 v úseku Hradec Králové – Jaroměř, jejíž kapacita je zcela vyčerpána.

Další reference společnosti

INFRAM a.s.

I/67 Karviná - obchvat

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I,
1. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 10/2018 - 09/2021

Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín

technický dozor investora
doba realizace: 02/2016 - 06/2019

I/68 Třanovice - Nebory

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 10/2019 - 06/2022

D48 Frýdek-Místek, obchvat
- 1. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

Dálnice D1 0137 Přerov - Lipník

koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2015 - 12/2019

Prodloužení tramvajové trati
z Osové ke Kampusu MU
v Bohunicích

správce stavby
doba realizace: 07/2020 – 09/2022

I/38 Znojmo obchvat II

technický dozor investora
doba realizace: 07/2016 - 10/2019

Dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2015 - 09/2017
Více info

I/11 Oldřichovice - Bystřice

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2014 - 10/2017

I/11 Nebory - Oldřichovice

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2014 - 10/2017
Více info

I/58 Příbor - obchvat

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 02/2009 - 11/2011

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.