Dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř

INFRAM a.s.

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 – 12/2021

Dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř

Popis stavby:

Stavba řeší pokračování dálnice D11 od Hradce Králové severním směrem na Polsko. Spolu s předcházejícím úsekem D11 1106 Hradec Králové – Smiřice stavba odvede veškerou zbytnou dopravu ze stávající silnice I/33 v úseku Hradec Králové – Jaroměř, jejíž kapacita je zcela vyčerpána.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.