Služby společnosti

INFRAM a.s.

Jsme zde pro vás již od roku 1996 a nabízíme mnohostranné služby související s přípravou a zajištěním realizace prací doprovázejících stavební investiční činnost. Specializujeme se na velké projekty.

INFRAM a.s.

podniká v následujících oborech:

 • inženýrská činnost
 • projektová činnost
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • obstaravatelská činnost
 • školící činnost
 • konzultační činnost
 • vydavatelská činnost
 • zprostředkovatelská činnost
 • výzkum a vývoj
 • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • činnost technických poradců
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Inženýrská činnost

Více info

Projektová činnost

Více info

Provádění staveb

Více info

Technický dozor

Více info

Výzkum a vývoj

Více info

Školící
činnost

Více info

Certifikace společnosti

INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. má zaveden a udržován systém managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001, certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001. Systém managementu kvality je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí. INFRAM a.s. má rovněž zaveden a udržován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.