Certifikace společnosti

INFRAM a.s.

Přehled certifikátů společnosti INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. má zaveden a udržován systém managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001, certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001.

Systém managementu kvality je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí. INFRAM a.s. má rovněž zaveden a udržován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.

 

Zde si můžete naše certifikáty prohlédnout

Významné reference společnosti

INFRAM a.s.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, 1. etapa

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 10/2018 - 12/2023

Dálnice D11 1107 Smiřice-Jaroměř

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 - 12/2021

D48 Frýdek-Místek, obchvat - 1. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

I/38 Znojmo obchvat II

technický dozor investora
doba realizace: 07/2016 - 10/2019

Dálnice D1 0137 Přerov-Lipník

koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2015 - 12/2019

Dálnice D3 0309/I Bošilec-Ševětín

technický dozor investora
doba realizace: 02/2016 - 06/2019

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.