Certifikace

Společnost INFRAM a.s. má zaveden a udržován systém managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2009, certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN OHSAS 18001:2008.

Systém managementu kvality je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí. INFRAM a.s. má rovněž zaveden a udržován systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005.

Zde si můžete naše certifikáty prohlédnout: