Certifikace společnosti

INFRAM a.s.

Přehled certifikátů společnosti INFRAM a.s.

Společnost INFRAM a.s. je dlouholetým držitelem certifikace systému managementu kvality dle požadavků ČSN EN ISO 9001, systému environmentálního  managementu dle ČSN EN ISO 14001  a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle požadavků ČSN ISO 45001.

Integrovaný systém managementu je zaveden pro všechny rozhodující činnosti, kterými se společnost zabývá tj. pro: přípravu, zajištění realizace, projektové práce a inženýrské činnosti, průzkumné práce v oboru pozemních staveb, pozemních komunikací, železničních, inženýrských, vodohospodářských a ekologických staveb a sanace betonových konstrukcí.

 

Zde si můžete naše certifikáty prohlédnout

Významné reference společnosti

INFRAM a.s.

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, 1. etapa

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 10/2018 - 12/2023

Dálnice D11 1107 Smiřice-Jaroměř

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 - 12/2021

D48 Frýdek-Místek, obchvat - 1. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

I/38 Znojmo obchvat II

technický dozor investora
doba realizace: 07/2016 - 10/2019

Dálnice D1 0137 Přerov-Lipník

koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2015 - 12/2019

Dálnice D3 0309/I Bošilec-Ševětín

technický dozor investora
doba realizace: 02/2016 - 06/2019

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.