I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, I. etapa

INFRAM a.s.

technický dozor investora
doba realizace: 10/2018 – 09/2021

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I, I. etapa

Popis stavby:

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její zprovozněním bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská II, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.