I/42 Brno, Great Urban Ring Road Žabovřeská I, 1st phase

INFRAM a.s.

Technical Supervision
doba realizace: 10/2018 – 09/2021

I/42 Brno, Great Urban Ring Road Žabovřeská I, 1st phase

Site description:

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v Brně. Její zprovozněním bude odstraněno úzké hrdlo mezi dvěma již vybudovanými úseky – stavbou MÚK Hlinky a Žabovřeská II, kde je trasa omezena řekou Svratkou a příkrým skalním svahem Wilsonova lesa.

The company with its registered office at Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, section B, folder 4235,
ID Number: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.