Dálnice D1 0137 Přerov - Lipník

INFRAM a.s.

koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2015 – 12/2019

Dálnice D1 0137
Přerov - Lipník

Popis stavby:

Trasa dálnice D1 v úseku Přerov – Lipník nad Bečvou, řešená v rámci stavby 0137, je součástí budované sítě dálnic České republiky, která tvoří základní dopravní kostru čtyřpruhových komunikací.

převzato z:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.