Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín

INFRAM a.s.

technický dozor investora
doba realizace: 02/2016 – 06/2019

Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín

Popis stavby:

Projekt řeší výstavbu dálnice D3 od hranic okresů Tábor a České Budějovice po MÚK Ševětín jako náhradu za stávající silnici I /3, která již nedostačuje potřebám provozu.

převzato z:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.