Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

INFRAM a.s.

správce stavby
doba realizace: 07/2020 – 09/2022

Zajímavosti:

  • celková délka 1.380 m
  • obousměrná trať
  • vedena v hloubeném železobetonovém tunelu v délce 450 m

Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

Popis stavby:

Stavba v intravilánu města Brna zahrnuje 900 metrů nové tramvajové trati mezi stávajícími zastávkami Osová a Bohunice – Kampus. Cestující tak dostanou přímé a rychlé spojení tramvají z hlavního nádraží.

Nová trať se bude od té stávající odpojovat na dopravním uzlu Osová, kde zůstane zachovaná možnost přestupu na další autobusové a trolejbusové linky. Pak se zanoří do hloubeného tunelu pod Mikuláškovým náměstím, podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí na ulici Netroufalky. 

Na trati vzniknou dvě nové zastávky s pracovními názvy Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice. Zastávka Nová Jihlavská bude umístěna pod zemí. Tunel o délce 650 metrů bude veden pod zemí v hloubce 6 – 11 metrů. 

Další reference společnosti

INFRAM a.s.

I/67 Karviná - obchvat

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

D48 Frýdek-Místek, obchvat
- 1. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

Dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín

technický dozor investora
doba realizace: 02/2016 - 06/2019

I/68 Třanovice - Nebory

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 10/2019 - 06/2022

Dálnice D11 1107 Smiřice - Jaroměř

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 - 12/2021

Dálnice D1 0137 Přerov - Lipník

koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2015 - 12/2019

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I,
I. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 10/2018 – 09/2021

I/38 Znojmo obchvat II

technický dozor investora
doba realizace: 07/2016 - 10/2019

Dálnice D3 0309/III Borek - Úsilné

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2015 - 09/2017
Více info

I/11 Oldřichovice - Bystřice

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2014 - 10/2017

I/11 Nebory - Oldřichovice

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2014 - 10/2017
Více info

I/58 Příbor - obchvat

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 02/2009 - 11/2011

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.