Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

INFRAM a.s.

správce stavby
doba realizace: 07/2020 – 12/2022

Zajímavosti:

  • celková délka 1.380 m
  • obousměrná trať
  • vedena v hloubeném železobetonovém tunelu v délce 450 m

Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

Popis stavby:

Stavba v intravilánu města Brna zahrnuje 900 metrů nové tramvajové trati mezi stávajícími zastávkami Osová a Bohunice – Kampus. Cestující tak dostanou přímé a rychlé spojení tramvají z hlavního nádraží.

Nová trať se bude od té stávající odpojovat na dopravním uzlu Osová, kde zůstane zachovaná možnost přestupu na další autobusové a trolejbusové linky. Pak se zanoří do hloubeného tunelu pod Mikuláškovým náměstím, podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí na ulici Netroufalky. 

Na trati vzniknou dvě nové zastávky s pracovními názvy Nová Jihlavská a Nemocnice Bohunice. Zastávka Nová Jihlavská bude umístěna pod zemí. Tunel o délce 650 metrů bude veden pod zemí v hloubce 6 – 11 metrů. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.