I/68 Třanovice - Nebory

INFRAM a.s.

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 10/2019 – 06/2022

I/68 Třanovice - Nebory

Popis stavby:

Stavba řeší propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice – Mosty u Jablunkova. V úseku mezi Třanovicemi a Nebory tvoří silnice I/68 významnou spojnici dálnice D48 a silnice I/11.

převzato z:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.