I/11 Nebory - Oldřichovice

INFRAM a.s.

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2014 – 10/2017

I/11 Nebory - Oldřichovice

Popis stavby:

Stavba I/11 Nebory–Oldřichovice navazuje na stavbu I/68 Třanovice–Nebory a je tedy součástí definitivního řešení propojení dálnice D48 se Slovenskou republikou po silnici I/68 a I/11 v úseku Třanovice–Mosty u Jablunkova.

převzato z:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.