Úprava ohlaví PK Hořín

INFRAM a.s.

technický dozor stavebníka
doba realizace: 06/2018 – 12/2021

Zajímavosti:

  • konstrukce z roku 1905, objekt je památkově chráněn 
  • zdvižný most vč. hydraulické technologie a řídícího systému
  • rozpětí nosné konstrukce mostu činí 18,14 m
  • délka přemostění činí 20,32 m
  • šířka mostu činí 6,05 m

Úprava ohlaví PK Hořín

Popis stavby:

Účelem stavby „Úprava ohlaví PK Hořín“ bylo zabezpečit požadované parametry vodní cesty na plavebním kanálu Vraňany – Hořín, konkrétně velké plavební komory zdymadla Hořín. 

Úprava umožní rozvoj a efektivnější využívání vodní cesty pro osobní lodě a pro přepravu nadměrných nákladů v úseku Mělník – Praha, tedy původní účel, pro který byl tento plavební kanál v minulosti vybudován.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.