Úprava ohlaví PK Hořín

INFRAM a.s.

technický dozor stavebníka
doba realizace: 06/2018 – 12/2021

Zajímavosti:

  • konstrukce z roku 1905, objekt je památkově chráněn 
  • zdvižný most vč. hydraulické technologie a řídícího systému
  • rozpětí nosné konstrukce mostu činí 18,14 m
  • délka přemostění činí 20,32 m
  • šířka mostu činí 6,05 m

Úprava ohlaví PK Hořín

Popis stavby:

Účelem stavby „Úprava ohlaví PK Hořín“ bylo zabezpečit požadované parametry vodní cesty na plavebním kanálu Vraňany – Hořín, konkrétně velké plavební komory zdymadla Hořín. 

Úprava umožní rozvoj a efektivnější využívání vodní cesty pro osobní lodě a pro přepravu nadměrných nákladů v úseku Mělník – Praha, tedy původní účel, pro který byl tento plavební kanál v minulosti vybudován.

Další reference společnosti

INFRAM a.s.

I/67 Karviná - obchvat

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

D48 Frýdek-Místek, obchvat - 1. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 04/2018 - 01/2022
Více info

Dálnice D3 0309/I Bošilec-Ševětín

technický dozor investora
doba realizace: 02/2016 - 06/2019

Prodloužení tramvajové trati
z Osové ke Kampusu MU
v Bohunicích

správce stavby
doba realizace: 07/2020 – 09/2022

Dálnice D11 1107 Smiřice-Jaroměř

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2018 - 12/2021

Dálnice D1 0137 Přerov-Lipník

koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2015 - 12/2019

I/42 Brno, VMO Žabovřeská I,
I. etapa

technický dozor investora
doba realizace: 10/2018 – 09/2021

I/38 Znojmo obchvat II

technický dozor investora
doba realizace: 07/2016 - 10/2019

Dálnice D3 0309/III Borek-Úsilné

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 04/2015 - 09/2017
Více info

I/11 Oldřichovice-Bystřice

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2014 - 10/2017

I/11 Nebory-Oldřichovice

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 08/2014 - 10/2017
Více info

I/58 Příbor - obchvat

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 02/2009 - 11/2011

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.