I/58 Příbor - obchvat

INFRAM a.s.

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 02/2009 – 11/2011

I/58 Příbor - obchvat

Popis stavby:

Předmětem stavby „Silnice I/58 Příbor – obchvat“ je vybudování silničního obchvatu města Příboru s napojením komunikace na již vybudovaný silniční úsek Lubina – Vlčovice a výstavba silnice I/58 v obci Lubina, části města Kopřivnice v kategorii S 11,5/80 v extravilánu a S 11,5/60 v intravilánu obce. Stavba tedy zahrnuje dva úseky silnice I/58: úsek komunikace I/58 v obci Lubina v délce přibližně 1600 metrů a úsek západního obchvatu města Příboru v délce kolem 3700 metrů včetně mimoúrovňové križovatky se silnicí I/48.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.