I/67 Karviná - obchvat

INFRAM a.s.

technický dozor investora, koordinátor BOZP
doba realizace: 05/2020 – 07/2023

I/67 Karviná - obchvat

Popis stavby:

Novostavba pozemní komunikace vytvoří jihozápadní obchvat Karviné pro dopravu ve směru Český Těšín – Bohumín a Ostrava.

převzato z:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.