III/37937 Blansko, přemostění

INFRAM a.s.

technický dozor investora
doba realizace: 06/2021 – 07
/2023

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

Zajímavosti

  • Založení mostu bylo provedeno na velkoprůměrové vrtané piloty o průměru 880 mm.
  • Na hlavní ocelový nosný oblouk navazují na začátku i konci mostu dvě pole tvořené deskovou dodatečně předpjatou mostovkou.
  • Délka nosné konstrukce je 158,4 m, celková šířka mostu je 12,0 m a celková plocha mostu je 1 806,0m².

III/37937 Blansko, přemostění

Popis stavby:

Záměrem bylo propojení levého a pravého břehu řeky Svitavy, tedy centrální a východní části města Blanska, které historicky bylo propojeno pouze přes železniční přejezd u zastávky Blansko-město.

Jedná se o novou stavbu.

Nejvýraznějším prvkem stavby je SO 201 a to most, převádějící komunikaci III. třídy III/37937 přes vodoteč (řeka Svitava), přes železniční koridor (pěti kolejnou ŽST Blansko) a přes místní cyklostezku.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského  soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235,
IČO: 25070282

© 2019 | INFRAM a.s.